Subvencions a l'Esport Escolar.2022

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A l'ESPORT ESCOLAR, ANUALITAT 2022

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de subvencions a entitats radicades en el municipi d'Alacant que hagen participat en la convocatòria del “Esport Escolar Municipal d'Alacant”.

La finalitat és contribuir a la participació continuada en competicions de l'esmentat esport escolar, ajudant a sufragar part de les despeses ocasionades per això.

ESTAT DE TRAMITACIÓ

El 20 d'octubre de 2022 es va publicar la resolució de la convocatòria (document)

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación: 
14 de juny de 2022 a 4 de juliol de 2022

Formas de Presentación

Informació complementària