Subvencions a Esportistes d'Elit 2022

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A ESPORTISTES D'ELIT, ANUALITAT 2022

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de les subvencions a esportistes d'elit empadronats/as en el municipi d'Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual.

La finalitat és contribuir al foment de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions esportives oficials en les quals es troben immersos els/les esportistes ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 38.250 €.

ESTAT DE TRAMITACIÓ

El 23 de novembre de 2022 es va publicar la resolució de la convocatòria.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

AVÍS LEGAL

La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
14 de juny de 2022 a 4 de juliol de 2022
Informació complementària