Subvencions a Esportistes Centro de Tecnificació de Cheste 2022

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A ESPORTISTES QUE CURSEN ESTUDIS EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CHESTE, ANUALITAT 2022.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a esportistes del municipi d'Alacant que han cursat estudis en el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste (València).

La finalitat és contribuir a sufragar les despeses de desplaçament en transport de viatgers d'els/les esportistes a l'esmentat centre de tecnificació.

ESTAT DE TRAMITACIÓ

El 21 de setembre de 2022 es va publicar la resolució de la convocatòria (document)

CONTACTE
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

AVÍS LEGAL
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

 

Presentació
Plazo de presentación: 
20 de maig de 2022 a 8 de juny de 2022

Formas de Presentación

Informació complementària