Sol·licitud de la Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)

Tarjeta ciudadana de Alicante

La Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA) és una targeta que emet l'Ajuntament d'Alacant que, a més de poder ser utilitzada en el transport públic, permet realitzar certes gestions municipals i fer ús de determinats serveis com l'aparcament a la Zona Taronja, les instal·lacions esportives municipals, el préstec de llibres a les biblioteques, etc.

Com sol·licitar la TCA?

Per a poder adquirir la TCA cal acudir a algun dels punts d'emissió:

  • Servei d'Economia i Hisenda: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores. Pagament directe.
  • Regidoria d'Esports: última setmana de cada mes, de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 14.00 hores. Pagament directe.

Una vegada registrades les teues dades, hauràs de pagar l'import de 2,00€ per a obtindre la seua targeta ciutadana. 

A continuació, presentant el justificant de pagament se t'expedirà la TCA.

El pagament podrà fer-se de dues maneres:

  1. Presencialment: per mitjà d'ingrés en qualsevol entitat bancària que tinga la condició d'Entitat Col·laboradora de la Recaptació de l'Ajuntament d'Alacant, o en la mateixa Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant.
  2. A través d'Internet: per mitjà de targeta financera emesa per qualsevol entitat, usant la passarel·la de pagament de l'Ajuntament d'Alacant.

Qui pot sol·licitar la TCA?

Podrà sol·licitar l'emissió de la TCA qualsevol persona física que aporte el document identificatiu necessari per a la seua expedició: el DNI, per a espanyols; i NIE o passaport, per a estrangers.

Els menors de 14 anys només podran sol·licitar la TCA Bàsica, i a més, és necessària la presència del seu representant legal amb el seu corresponent document identificatiu.

Formas de Presentación