Programa d'Iniciació a la Llengua i Cultura Valenciana per a adults

Dins de la Formació de Persones Adultes s’impartix el Programa “Iniciació a la Llengua i Cultura Valenciana” que està integrat per cursos de Nivell B1,B2 y C1, amb una temporalització de 60 hores cadascun. Ajustant-se a la normativa vigent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència: Llei 1/95, de 20 de gener de 1995, que arreplega els criteris generals d’actuacions en la Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana.

Decret 220/1999, del Govern Valencià, que regula els programes formatius de la Llei anterior, i la Resolució de 20 de setembre de 2007 de la Secretaria Autonòmica d’Educació per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes, sent l’Ajuntament la institució responsable del seu compliment.

CURS GRATUITS

Oferta de cursos:

  • Curs Nivell B1
  • Curs Nivell B2
  • Curs Nivell C1

Lloc:

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de Recursos Educatius Municipal

C/ Pare Mariana núm.19

Tel.: 965 14 38 43

Curso / Nivel    

Curs                 Nivell B1                    Nivell B2                         Nivell C1

Día/hora           Dilluns i dimecres       Dimarts i dijous               Dilluns i dimecres

                         10 a 12 h.                    19:30 a 21:30 h.               19:30 a 21:30 h.

INICI:  FEBRER 2019.  Adjudicació de plaça per ordre d'inscripcion

Presentació
Plazo de presentación: 
3 de desembre de 2018 a 21 de desembre de 2018
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

Instancia general

Fitxa preinscripció