Programa de bons de comerç d'Alacant - Inscripció d'establiments col.laboradors

BONO COMERCIO ALICANTE

Inscripció per a ser establiment col·laborador

Object

L'objecte del programa “Bons de Comerç 2021” és potenciar les compres en el municipi d'Alacant, donant suport a les llars i als establiments adherits a aquest programa, promovent la reactivació econòmica del teixit comercial i el consum local, contribuint d'aquesta manera a pal·liar els efectes del COVID 19. De la mateixa manera, aquesta iniciativa pot ajudar a fidelitzar i a captar nova clientela, així com a sensibilitzar els consumidors de la importància de fer la seua compra en el comerç de proximitat.

Establiments col-laboradors

Seran col·laboradors del programa de bons de comerç 2021 els titulars dels establiments comercials que s'hi adherisquen voluntàriament, acceptant rebre el bo del client i descomptar el seu import de les compres realitzades. El bo té un valor de 10 euros, que es podrà aplicar com a descompte a les compres, almenys, del doble del valor del bo.

On tramitar la sol-licitud per a ser establiment col-laborador 

En la Seu Electrònica de l'AjuntamentAccés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari certificat de firma digital. En altre cas, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que dispose de firma electrònica, acreditant-ne la representació mitjançant l'ompliment del model annex I. Les persones jurídiques s'identifiquen a través dels seus certificats de representant.

Consultes i aclariments

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, cal contactar per correu electrònic escrivint a comercio.subvenciones@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, cal contactar amb tramit.online@alicante.es

 

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
21 de maig de 2021 a 10 de juny de 2021

Formas de Presentación