Oci formatiu

Dins de la formació del públic adult en temes sanitaris i de consum, l'OCI FORMATIU completa esta formació, però d'una manera molt amena, per mitjà de tallers molt pràctics en els quals l'usuari participa molt activament com un moment d'oci, tenint una continuïtat, al mateix temps que se l'està instruint sobre determinada matèria relacionada amb la sanitat o el consum (TAITXÍ, EXERCICI FÍSIC, CUINA, INFORMÀTICA, ETC).

Presentació
Plazo de presentación: 
11 de setembre de 2017 a 29 de setembre de 2017
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 

Ompliu el Full de Sol•licitud d'inscripció i remeteu-lo per fax o correu electrònic a:

(Una vegada rebuda la sol•licitud, es contactarà telefònicament amb el professor o persona encarregada, a fi de confirmar-li la data sol•licitada o d’oferir-li'n d'altres alternatives. Cada entitat o col•lectiu pot enviar diverses sol•licituds per als distints grups, nivells, etc., per a un o diversos tallers. Per a més informació, contacteu amb nosaltres).

El termini per a la presentació de sol•licituds es podrà consultar al Centre de Consum.

Formas de Presentación

Informació complementària