Matriculació en Escoles Infantils per a nous alumnes

  • Arreplega d’impressos i lliurament de documentació, del 4 al 15 de maig.
  • Baremació: del 18 al 27 de maig.
  • Llistes provisionals i reclamacions: del 28 de maig al 1 de juny.
  • Llistes definitives: el 4 de juny.
  • Confirmació de plaça: del 4 al 11 de juny.

Nota: les reclamacions es presentaran per escrit i dirigides al sr. president del patronat municipal d’educació infantil, a l’oficina del patronat, carrer Maldonado, nº 9  2º pis.

Per confirmar plaça, es pagaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària a l’oficina del patronat.

Horari d’atenció a interessats/-des:

  • A les escoles: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 13 hores.
Presentació
Plazo de presentación: 
6 de maig de 2019 a 17 de maig de 2019