Matriculació en Escoles Infantils per a nous alumnes

  • Arreplega d’impressos i lliurament de documentació, del 4 al 15 de maig.
  • Baremació: del 18 al 27 de maig.
  • Llistes provisionals i reclamacions: del 28 de maig al 1 de juny.
  • Llistes definitives: el 3 de juny.
  • Confirmació de plaça: del 3 al 11 de juny.

Nota: les reclamacions es presentaran per escrit i dirigides al sr. president del patronat municipal d’educació infantil, a l’oficina del patronat, carrer Maldonado, nº 9  2º pis.

Per confirmar plaça, es pagaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària a l’oficina del patronat.

Horari d’atenció a interessats/-des:

  • A les escoles: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 14 hores.

La sol·licitud es presentarà a l'escola que se sol·licite en primer lloc.

Presentació
Plazo de presentación: 
4 de maig de 2020 a 15 de maig de 2020