Expedients oberts de subvencions: al·legacions, esmena de requeriment

Aquesta entrada de documents s'utilitzarà per les associacions per als tràmits relacionats amb expedients oberts de subvencions de comerç i hostaleria, principalment

  • Esmena de documentació requerida
  • Aportació d'altres documents
  • Al·legacions

 

Presentació
Plazo de presentación: 
22 de juliol de 2022 a 23 de agost de 2022

Formas de Presentación