Convocatòria de subvencions per a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 en autònoms, pimes i altres col·lectius

COMERCIO Y HOSTELERÍA

L'objecte principal d'aquesta convocatòria és ajudar a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 en l'activitat econòmica exercida a la ciutat d'Alacant per autònoms, pimes i altres col·lectius relacionats principalment amb el comerç, l'hostaleria i altres serveis i que reunisquen les condicions establides en les bases de la convocatòria. Subvencions finançades per l'Excma. Diputació d'Alacant.

Beneficiaris d'aquestes subvencions: podran ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, que sent pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats, exercisquen l'activitat de comerç, hostaleria i/o serveis dins el terme municipal d'Alacant amb anterioritat al 14 de març de 2020, amb alta censal en alguna de les següents agrupacions, grups o epígrafs del IAE:

Agrupació 64 completa

Agrupació 65 ( excepte els grups 655 i 656)

Grup 663 només en mercats ambulants periòdics

Agrupació 67 (excepte els grups 674 i 677)

Epígraf 691,1

Grup 755

Agrupació 97 (excepte epígraf 973,2 i grups 974 i 979)

 

ON TRAMITAR

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Vegeu requeriments tècnics de la Seu|Accés al tràmit

Per al tràmit digital en la Seu Electrònica de l'Ajuntament és necessari el DNI o certificat emés per l'ACCV o per la FNMT.

On obtindre un certificat digital

CONSULTES I ACLARIMENTS

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contacteu per correu electrònic escrivint a comercio.subvenciones@alicante.es
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contacteu tramit.online@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
2 de octubre de 2020 a 19 de octubre de 2020
Documentación a presentar: 

Vegeu les bases de la convocatòria

 

Formas de Presentación

Informació complementària