Convocatòria Pública de Subvencions al Voluntariat

Logo voluntariado

És objecte de la present convocatòria la concessió de subvencions a favor d'entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, de caràcter social, ambiental, cultural, esportiu (inclusiu), educatiu, soci-sanitari i oci i temps lliure, que desenvolupen projectes de voluntariat a la ciutat d'Alacant, en matèria de sensibilització, formació i intervenció social, executats durant l'any 2022.

Presentació
Plazo de presentación: 
2 de agost de 2022 a 23 de agost de 2022
Modelo de solicitud: 

Formas de Presentación

Informació complementària