Convocatòria pública de subvencions 2021 per al desenvolupament de projectes culturals

Convocatoria

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS 2021 PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CULTURALS

La present convocatòria té com a finalitat el suport i impuls d'iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i de les arts, en general, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural, material i immaterial, i de la identitat cultural alacantina i que contribuïsquen a diversificar, descentralitzar i enriquir la vida cultural de la Ciutat.

Podran ser objecte de subvenció aquells projectes, ja siguen de periodicitat anual, biennal, o bé es tracte d'esdeveniments de celebració única, que complementen l'oferta cultural de la Ciutat i que contribuïsquen a aconseguir els objectius previstos per la Regidoria de Cultura en els seus diferents àmbits d'actuació.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

a) Entitats privades sense ànim de lucre
b) Empreses privades
c) Persones treballadores autònomes

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA CONVOCATÒRIA: 100.000,00 euros

IMPORT MAXIMO DE LA SUBVENCIÓ: 10.000,00 euros

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2021

TERMINI D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES: De l'1 de gener al 19 de desembre de 2021

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: fins al 23 de desembre de 2021

NOVETATS:

El finançament podrà aconseguir fins al 100% del cost del projecte (el 80% en el cas d'empreses i persones autònomes).

S'han modificat els criteris de valoració.

S'ha inclòs com a despesa NO subvencionable les nòmines i/o factures corresponents a professionals que formen part de la Junta Directiva o Patronat de les entitats no lucratives sol·licitants.

S'ha limitat a un màxim del 25% del cost total del projecte les despeses que les persones treballadores autònomes podran incloure en la memòria econòmica com a retribució dels seus propis serveis al projecte subvencionat.

En aquesta convocatòria no s'admeten costos indirectes.

---

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar per correu electrònic escrivint a cultura.convocatoriasubvenciones@alicante.es

Per a incidències en el tràmit en Seu Electrònica ha de contactar al correu tramit.online@alicante.es

Presentació
Bases: 

Formas de Presentación

Informació complementària
Vídeos: 
Obtención D.N.I. electrónico y Certificado del FNMT
Recuperar pin del D.N.I. electrónico y otras gestiones