Convocatòria pública de subvencions 2021 per al desenvolupament de projectes culturals

Convocatoria

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS 2021 PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CULTURALS

OBERT EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

La present convocatòria té com a finalitat el suport i impuls d'iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i de les arts, en general, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural, material i immaterial, i de la identitat cultural alacantina i que contribuïsquen a diversificar, descentralitzar i enriquir la vida cultural de la Ciutat.

Podran ser objecte de subvenció aquells projectes, ja siguen de periodicitat anual, biennal, o bé es tracte d'esdeveniments de celebració única, que complementen l'oferta cultural de la Ciutat i que contribuïsquen a aconseguir els objectius previstos per la Regidoria de Cultura en els seus diferents àmbits d'actuació.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

a) Entitats privades sense ànim de lucre
b) Empreses privades
c) Persones treballadores autònomes

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA CONVOCATÒRIA: 100.000,00 euros

IMPORT MAXIMO DE LA SUBVENCIÓ: 10.000,00 euros

TERMINI DE SOL·LICITUD: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2021

TERMINI D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES: De l'1 de gener al 19 de desembre de 2021

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: fins al 23 de desembre de 2021

NOVETATS:

El finançament podrà aconseguir fins al 100% del cost del projecte (el 80% en el cas d'empreses i persones autònomes).

S'han modificat els criteris de valoració.

S'ha inclòs com a despesa NO subvencionable les nòmines i/o factures corresponents a professionals que formen part de la Junta Directiva o Patronat de les entitats no lucratives sol·licitants.

S'ha limitat a un màxim del 25% del cost total del projecte les despeses que les persones treballadores autònomes podran incloure en la memòria econòmica com a retribució dels seus propis serveis al projecte subvencionat.

En aquesta convocatòria no s'admeten costos indirectes.

---

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar per correu electrònic escrivint a cultura.convocatoriasubvenciones@alicante.es

Per a incidències en el tràmit en Seu Electrònica ha de contactar al correu tramit.online@alicante.es

Presentació
Bases: 

Formas de Presentación

Informació complementària
Vídeos: 
Obtención D.N.I. electrónico y Certificado del FNMT
Recuperar pin del D.N.I. electrónico y otras gestiones