Convocatòria de formació d´una borsa de projectes per a la realització dels programes “Cultura en barris", “Festival en parcs i Castell de Santa Bàrbara” i “Aula pedagògica del Hospital General” 2017-2018.

Guía Anual de Convocatorias Públicas de Cultura 2017

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant,en col.laboració amb la Regidoria d'Acció Social pretenen, mitjançant el programa Cultura en Barris, estimular l'activitat cultural i crear una xarxa creativa a la Ciutat.

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, en col.laboració amb l'Aula Pedagògica de l'Hospital General Universitari d'Alacant ha firmat un conveni que té com a objectiu l'organització i celebració d'activitats culturals adreçades als xiquets i adolescents ingressats a l'Hospital.

La Regidoria de Cultura de l'Excmm. Ajuntament d'Alacant, organitza el desenrotllament d'activitats culturals als parcs municipals Lo Morant, Tossal de Sant Ferran, La Marjal i el Palmerar, així com al pati del Castell de Santa Bàrbara amb la finalitat d'estimular l'activitat cultural.

Per a aquesta finalitat s'obri una convocatòria per a rebre propostes d'activitats per al desenvolupament d'actuacions, enn el més ampli espectre, dirigides a tots els públics i edats, a partir dels criteris de diversitat, valor artístic i interés social, per a la creació d'una borsa de propostes. En ella, es convoca a iniciatives de naturalesa professional, amb la finalitat de difondre el treball de creadors artísitcs, a través de la generació de circuits culturals per tota la Ciutat, diversificant les activitats, potenciant àmbits de l'expressió cultural que han estat tradicionalment exclosos i promovent d'aquesta manera l'accés de la ciutadania a la cultura.

Aquesta Borsa de Propostes estarà vigent per a les contractacions a realitzar en els diferents programes esmentats fins setembre de 2018, amb capacitat de ser prorrogada. 

Els interessats hauran de presentar les seues sol.lcituds de participació en la Programació (projectes), en el Registre General de l'Ajuntament ubicat en el vestíbul del Palau Consistorial; presencial o telemàticament, amb certificat electrònic, en la web www.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis). També podrà presentar-se, d'acord amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local o del Sector Públic Institucional. I en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per alguns mitjans distints al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura mitjançant correu electrònic: cultura.sociocultural@alicante.es

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 20 de abril de 2017
Bases: 
Anexos: 

Formas de Presentación