Tràmits - Regidoria de Sanitat i Protecció Animal

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents: Higiene dels Aliments: Es...
Canal de atención: 
Presencial
La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze, a més d'inscriure els animals que posseïsca en un registre municipal d'animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet