Imagen relacionada

Tràmits - Castell de Santa Bàrbara

Face

24 gen. 2019 a 31 des. 2022
Què és FACe FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l`Estt. Mitjançant FACe les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de gener de 2015, essent voluntari aband de la data esmentada. Ver Ley Portal...
Canal de atención: 
Internet

Solicitud

13 des. 2016 a 31 des. 2019
No s'admetran reserves amb una antelació superior a 3 mesos. Les reserves podran ser revocades per l'Ajuntament d'Alacant per causes de força major o raons d'interès públic general, sense dret a indemnització alguna. Els autocars autoritzats per a accedir al Castell són d'una longitud màxima de 15...
Canal de atención: 
Internet