Biciescola 2021-2022

Biciescola està dirigida a l'alumnat de 5é i 6é d'Educació Primària, a l'alumnat d'Ensenyament Secundari Obligatori, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà de la ciutat d'Alacant, perquè puga comprovar que la bicicleta és una alternativa viable per a desplaçar-se per la ciutat amb seguretat, economia, eficàcia i comoditat.

En finalitzar la sessió de Biciescola, li agrairíem que emplenara l'enquesta que s'adjunta i la remetera a l'adreça de correu electrònic movilidad.sostenible@alicante.es

Per a participar en la Biciescola haurà de sol·licitar-ho a través de la "cita prèvia" que s'indica en "Accés al tràmit".

LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT SUPOSA L'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS INDICADES EN EL DOCUMENT "CONDICIONS SANITÀRIES I DE CIRCULACIÓ EN MATÈRIA CICLISTA D'OBLIGAT COMPLIMENT PER ALS CENTRES EDUCATIUS QUE PARTICIPEN EN LA BICIESCOLA" ADJUNT EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA.

AQUESTES CONDICIONS S'HAURAN D’ENVIAR SIGNADES, ABANS D'INICIAR LA BICIESCOLA, A L'ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC movilidad.sostenible@alicante.es

PER MOTIU DE LA COVID-19: GRUPS MÀXIM DE 25 PERSONES, a més de la persona monitora, i LES PERSONES PARTICIPANTS HAURAN DE DISPOSAR DE BICICLETA, CASC I JUPETÍ REFLECTOR. Vegeu el document de condicions.

Formas de Presentación