Biciescola 2019-2020

Biciescola està dirigida a l'alumnat d'Ensenyança Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà de la ciutat d'Alacant, perquè puga comprovar que la bicicleta és una alternativa viable per a desplaçar-se per la ciutat amb seguretat, economia, eficàcia i comoditat.

Formas de Presentación