Bases y convocatòria oberta de projectes per a exposicions en sales municipals

Convocatorias públicas 2017

La Regidoria de Cultura obri la II Convocatòria pública de presentació de projectes d'arts plàstiques i/o mostres d'interès cultural, artístic,divulgatiu, científic o social per a la seua exhibició en les sales d'exposicions municipals, per a l'any 2017, com a complement a altres propostes expositives fruit d'iniciatives institucionals, municipals i/o de la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.

Els interessats hauran de presentar les sol.licituds de participació en la Programació (projectes), en el Registre General de l'Ajuntament ubicat en el vestíbul del Palau Consistorial; bé presencialment o telemàticament, amb certificat electrònic, en la web http://sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis).També podran presentar-se, d'acord amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú (LPAC), en els registres de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local o del sector públic institucional. I en les oficines de Correus, en la forma que reglamentariament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans distints al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicarho el mateix dia a la Regidoria de Cultura mitjançant el correu electrònic cultura.salasdeexposiciones@alicante.es

El termini presentació comptarà a partir del dia següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins el 3 d´abril.

Presentació
Plazo de presentación: 
10 de març de 2017 a 3 de abril de 2017
Bases: 
Anexos: 

Formas de Presentación