Altres tràmits de Comerç i Hostaleria

Aquesta instància s'utilitzarà per a altres tràmits relacionats amb els Departaments de comerç, hostaleria i dinamització comercial, com ara:

  • Presentació de suggeriments, reclamacions i propostes
  • Aportació de documentació i/o al·legacions
  • Sol·licituds d'informació relativa al sector comercial (horaris, normativa, sol·licitud de credencials per al portal de comerç de proximitat, etc)
  • Sol·licituds de les associacions, diferents de les convocatòries de subvencions

Formas de Presentación