Tràmits telemàtics del Padró Municipal d'Habitants

A través de Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic
Padró Municipal d'Habitants

La Regidoria d'Estadística informa de la possibilitat de sol·licitar la inscripció d'alta o canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat d'Alacant  a través de la Seu Electrònica municipal amb certificat digital o DNI electrònic

La publicació, el 2 de maig de 2020, de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Automàtica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, incorpora als diferents procediments relacionats amb l'empadronament la possibilitat que puguen dur-se a terme per mitjans electrònics per part d'aquells ciutadans que trien relacionar-se d'aqueixa manera amb l'Ajuntament.

Per a realitzar el tràmit, les persones interessades hauran d'accedir amb el seu certificat digital o DNI electrònic a la Seu Electrònica (Altres sol·licituds no normalitzades > Presentació en línia d'instància genèrica) i sol·licitar la inscripció d'alta o canvi de domicili mitjançant instància general i adjuntar la documentació necessària, entre la qual figura el 'Full d'inscripció per a altes o canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants' i la declaració responsable en cas d'empadronament de menors.

Més informació sobre el tràmit ACÍ. 

A més, la Regidoria d'Estadística recorda que ja es podien sol·licitar de manera telemàtica a través de Seu Electrònica > Població volants o informes i de certificats d'empadronament.

Més informació sobre el Padró Municipal d'Habitants ACÍ.

Formes d'obtenció de certificat digital o DNI electrònic per a tràmits telemàtics ACÍ.