El Tel.010/966 900 886 amplia el seu servei d'atenció ciutadana

Davant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
SAIC 010

 

EL TEL.010/966 900 886 AMPLIA EL SEU SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA.

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, durant el temps que es mantinga l'estat d'alarma, i fins i tot amb posterioritat, i per un màxim de tres mesos, l'Ajuntament d'Alacant, a través del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC), amplia els serveis d'atenció al ciutadà a través del Telèfon 010/966 900 886:

  • Amplia en tres operadors més en totes les franges horàries
  • Amplia en dues hores més el servei d'atenció.
  • A més de prestar informació i recollir incidències relacionades amb el funcionament dels serveis municipals, facilitarà aquella relacionada amb quantes mesures adopte l'Ajuntament en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • Actuarà com a canal telefònic de recepció de les demandes formulades per la ciutadania a l'Oficina Municipal d'Emergència Social (OMES).

Horari d'atenció del Tel. 010/966 900 886:

  • De dilluns a divendres laborables de 09.00 a 20.00 hores.

Horari d'atenció de l'Oficina Municipal d'Emergència Social (OMES):

  • Tel. 900 700 096 en horari de dilluns a divendres laborables de 09.00 a 15.00 hores.
  • Tel. 966 900 886, en horari de dilluns a divendres laborables de 15.00 a 20.00 hores.
Informació complementària