Servici Atenció Telefònica 010 i Xarxes Socials

1 any connectats
SAIC 1 Any Connectats

SERVICI ATENCIÓ TELEFÒNICA 010 I XARXES SOCIALS: 1 ANY CONNECTATS

Després d'un any en funcionament, els servicis d'atenció a la ciutadania basats en l'atenció telefònica i xarxes socials, han tingut un resultat quantificable que evidència la seua utilització i la necessitat que va motivar la construcció del projecte:

29.260 10.886 27.229 33.804
Telefonades ateses Avisos d'incidències gestionades   Sol·licituds d'informació contestades  Seguidors en xarxes socials

 

SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ

En primer lloc, amb un 35%, s'ha sol·licitat informació relacionada amb tributs municipals. Amb quasi un 10% es consulten conceptes del Departament d'Estadística (tràmits relacionats amb el Padró Municipal, documentació...). En tercer lloc, amb un 7%, es consulten temes de Mobilitat (sancions, trànsit).

AVISOS D'INCIDÈNCIES

Els ciutadans han contactat amb el servici aportant avisos i consultes sobre incidències. En primer lloc, amb un 67%, consultes relacionades amb Neteja Pública, Enllumenat i Zones Verdes. En segon lloc, amb quasi un 10%, Urbanisme (consultes sobre Vies i Obres) . En tercer lloc, amb prop del 5%, consultes de Seguretat (Policia Local).

Es demostra l'interés de la ciutadania per la ciutat i l'ús del servici, amb percentatges destacables.

El 010 (Servici d'Atenció Telefònica) i l'espai web i xarxes socials, junt amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) integren el Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC). Un gran projecte d'unificació dels servicis d'atenció que s'està duent a terme en diverses fases des de 2016, ubicant la seua activitat presencial en el carrer Cervantes Nº3, en l'emblemàtic edifici que ocupava l'Hotel Palas.

Continuem treballant per a oferir el millor servici.

Ajuntament d'Alacant, Regidoria de Recursos Humans, Organització i Qualitat.

Informació complementària
Vídeos: 
Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)