El Servei de Mobilitat i Transports reprén l'atenció presencial amb cita prèvia