Reurbanització de diversos carrers en el Barri de Sant Gabriel

Des del 15 de setembre de 2021
San Gabriel

L'obra es realitzarà en diverses fases i per trams iniciant-se el 15 de setembre.

FASE 1: Període comprés entre el 15 i el 21 de setembre de 2021.

Ocupació de carril i estacionament amb tall de trànsit.

* Tram 1: Carrer Buenavista, tram comprés entre c/ Jose de Cabo Palomares i c/ L'Amistat. Duració d'un dia (15 de setembre de 2021).

* Tram 2: Carrer Buenavista, tram comprés entre c/ L'Amistat i C/ María Guerrero. Duració d'un dia (16 de setembre de 2021).

* Tram 3: Carrer Buenavista, tram comprés entre c/ María Guerrero i c/ Racing de Sant Gabriel. Duració d'un dia (17 de setembre de 2021).

* Tram 4: Carrer Dolores, tram entre c/ Rafael Escolano i c/ Villena. Duració d'un dia (20 de setembre de 2021).

FASE 2: Període comprés entre el 20 i 25 de setembre de 2021.

FASE 3: Finalització prevista el 28 de setembre de 2021.

Per a les fases 2 i 3 estableixen els mateixos trams.