Protocol d'accés a autobusos amb cadires de rodes tipus 'scooter'

L'1 d'abril serà necessària la Targeta PMR per a accedir a l'autobús urbà amb cadira de rodes tipus 'scooter'
Tarjeta PMR

La Regidoria de Mobilitat i Accessibilitat de l'Ajuntament d'Alacant comunica que a partir del pròxim 1 d'abril de 2017 les persones que vullguen accedir als autobusos del servici públic municipal de transport urbà col·lectiu de viatgers, amb cadira de rodes tipo 'scooter', hauran de presentar la Targeta Identificativa per a les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) , ja que el protocol provisional finalitza el pròxim 31 de març

Les Targetes de Mobilitat Reduïda es poden sol·licitar en les Oficines d'Atenció al Client del TAM des del passat dia 3 d'octubre del 2016, en el que es va aprovar el protocol d'accés i utilització dels autobusos del servici públic municipal de transport urbà col·lectiu de viatgers d'Alacant, per les persones amb mobilitat reduïda (PMR) en cadires de rodes de propulsió elèctrica i direcció manual (scooter) .

Requisits: 

Els requisits que es demanen per a accedir a la targeta PMR són estar en possessió de la targeta acreditativa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% i amb l'expressió 'S' en l'apartat de 'Mobilitat Reduïda'. 

A més, a fi d'assegurar l'accessibilitat universal en la utilització d'este servici públic a estes persones en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, d'acord amb les mesures de seguretat que s'han d'observar, per a salvaguardar la seua integritat i la de la resta de les persones usuàries d'este servici públic: 

 • Només es permetrà l'accés a les persones usuàries amb un pes total del conjunt scooter-persona usuària inferior a 300kg. 
 • El conjunt scooter-persona usuària no ha de superar les dimensions de l'espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) , en la plataforma central de l'autobús. 
 • La persona usuària del scooter ha de poder utilitzar els sistemes de retenció existents en els vehicles. 
 • La persona usuària, una vegada puge a l'autobús, haurà de col·locar-se en el lloc i ubicació destinats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) , en la plataforma central de l'autobús i adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries, entre elles, utilitzar els sistemes de retenció i accionar el fre i/o desconnectar bateries.

Sol·licitud de la Targeta PMR: 

 • Oficines del TAM. C/ Díaz Moreu NÚM. 6 (Rambla de Méndez Núñez cantó Av. Jaume II) . 
  • Telèfon: 965 14 09 36. 
  • Horari d'Atenció al Client: des de 9:00 fins a 19:00 h. de dilluns a divendres i els dissabtes des de 10:00 fins a 13:00 h. 
 • Estació Central d'Autobusos d'Alacant (Moll de Ponent S/N) . 
  • Telèfon: 965 12 37 44. 
  • Horari d'Atenció al Client: des de 8:30 fins a 14:00 h. i des de 17:00 fins a 19:00 h., de dilluns a divendres.
Informació complementària