Procés de matriculació escolar Curs 2022-2023

Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Matrícula Escolar

PROCÉS DE MATRICULACIÓ ESCOLAR CURS 2022-2023

La Regidoria d'Educació informa sobre el procés de matriculació escolar, curs 2022-2023:

La participació en el procés d'admissió es realitzarà en les dates i terminis establits: