Període de pagament voluntari 'Taxa de Guals'

De l'1 de març al 30 d'abril de 2021
Taxa Guals

PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI 'TAXA DE GUALS'

La Regidoria d'Hisenda informa que el període de pagament voluntari de la Taxa de Guals serà de l'1 de març al 30 d'abril de 2021.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 20 de març, els interessats hauran de sol·licitar-ho en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada en C/ Jorge Juan, 5 planta baixa, o a través de 'Descàrrega de rebuts en període voluntari'.

Rebuts domiciliats:

Per als rebuts domiciliats es remetrà avís de càrrec. La data de càrrec per a rebuts domiciliats serà el 6 d'abril de 2021.

Formes de pagament.

Més informació:

Regidoria d'Hisenda. C/Jorge Juan, 5, 03002 Alacant. Tel. 965 14 93 89 / 965 14 93 83.

Juntes de Districte (per a duplicats de rebuts) *Atenció amb cita prèvia telefònica:

  • Districte 1: C/Baró de Finestrat, 21. Tel. 965 21 20 72.
  • Districte 2: Plaça d'Alger, 5 2n Pis. Tel.965 12 87 64 - 965 12 84 00.
  • Districte 3: Av. Lorenzo Carbonell, 58. Tel. 965 10 39 47.
  • Districte 4: Av. Costa Blanca, 19. Tel. 965 26 41 29.
  • Districte 5: C/ del Col·legi s/n Rebolledo. Tel. 965 18 96 31.

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 

Línia 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a crides des de fora del municipi d'Alacant).

Exposició pública 'Edicte de notificació col·lectiva liquidacions tributàries periòdiques Padró Fiscal de la Taxa de Guals'.

Taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres i vies públiques.