Període de pagament voluntari Taxa de Guals

De l'1 de març al 30 d'abril de 2019
Taxa Guals

La Regidoria d'Hisenda informa que el període de pagament voluntari de la Taxa de Guals serà de l'1 de març al 30 d'abril de 2019. 

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si el dit document de pagament no ha sigut rebut abans del 20 de març, els interessats hauran de sol·licitar-ho en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, ubicada en C/ Jordi Joan, 5 planta baixa, o a través de 'Descàrrega de rebuts en període voluntari'.

Rebuts domiciliats:

Per als rebuts domiciliats es remetrà avís de càrrec.

La data de càrrec per a rebuts domiciliats serà el 3 d'abril de 2019

Taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres i vies públiques:

Accedix a la informació ACÍ

Descàrrega de rebuts en període voluntari:

Accedix a la informació ACÍ. 

Formes de pagament:

Accedix a la informació ACÍ / Pagaments On Line.

Retirada d'adhesius de senyalització del gual: 

AKRA SENYAL S.L., Carretera d'Ocaña Núm. 56-D 

  • Tel. 965 10 34 12.
  • Horari de 08.00h a 12.45h (horari preferent) i de 16.00h a 18.45h.

Informació per als interessats:

  • Hauran de portar el rebut original de l'any 2019 pagat en el qual figure el número de gual.
  • L'avís de càrrec o els moviments de compte no són vàlids.
  • No cal portar el document en paper, s'accepta el rebut en format digital.
  • Els adhesius tenen un cost de 5€ (I.V. A. inclòs) que s'abonaran en el moment de la recollida.
  • Per a la recollida de més de 10 números de gual, s'aconsella primer comunicar-se amb l'empresa per a accelerar el procés.

Més informació:

Regidoria d'Hisenda. C/Jordi Joan, 5, 03002 Alacant. Tel. 965 14 93 89 / 965 14 93 83. 

Juntes de Districte (per a duplicats de rebuts): 

Districte 1: C/Barón de Finestrat, 21. Tel. 965 21 20 72. 
Districte 3: Av. Lorenzo Carbonell, 58. Tel. 965 10 39 47. 
Districte 4: Av. Costa Blanca, 19. Tel. 965 26 41 29. 
Districte 5: C/ del Col·legi s/n Rebolledo. Tel. 965 18 96 31. 

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 

Línia 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).

Exposició pública 'Edicte de notificació col·lectiva liquidacions tributàries periòdiques Padró Fiscal de la Taxa de Guals'.

Accedix a la informació ACÍ.

 

Informació complementària