Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2020

S'amplia el període de pagament voluntari fins al 31 de juliol de 2020
Impuestos Municipales 2020: I.B.I. y Recogida de Basuras

Impostos Municipals: I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2020

AVÍS IMPORTANT:

  • Davant l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya per la crisi sanitària COVID-19, l'Ajuntament d'Alacant ha decretat una sèrie de mesures de caràcter fiscal. Consulta la informació ACÍ.

  • Algunes oficines d'atenció pot ser que encara romanguen tancades i altres obertes amb atenció presencial amb cita prèvia.

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.), urbans i de característiques especials, i de la Taxa de Recollida de Fems.

Període de pagament voluntari:

AMPLIAT el període de pagament voluntari fins al 31 de juliol de 2020.

Rebuts domiciliats:

Taxa de Fems i I.B.I. de Característiques Especials:

  • Càrrec en banc de rebuts domiciliats: AMPLIAT fins al 3 de juliol de 2020.

I.B.I. de Naturalesa Urbana:

  • AMPLIAT: El dia 3 de juliol de 2020 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats sense fraccionar.
  • Els dies 3 d'abril, 4 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 3 d'agost i 3 de setembre de 2020, es carregaran els rebuts domiciliats fraccionats del Sistema Especial de Pagament de l'Impost.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts no domiciliats per correu ordinari amb la nova data. Si no ho rep podrà sol·licitar-ho en:

Formes de pagament:

Ajornar/Fraccionar:

Consulta noves maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb Cita Prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/va/tramites/sollicitud-dajornamentfraccionament

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts o acudisca a les dependències municipals del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i òmpliga la seua sol·licitud.

Beneficis fiscals:

Beneficis fiscals.

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).

 

 

Informació complementària