Període de pagament voluntari del IVTM, IAE i IBI Rústic 2021

De l'1 de setembre al 2 de novembre de 2021
Cartel informativo IVTM, IAE e IBI Rústico 2021

PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI IVTM, IAE I IBI RÚSTIC

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa del període de pagament voluntari de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) Rústic.

Termini de pagament voluntari:

 • De l'1 de setembre al 2 de novembre de 2021.

Rebuts domiciliats:

 • La data de càrrec serà el 4 d'octubre de 2021.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si aquest document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 de setembre de 2021, els interessats hauran de sol·licitar-ho en:

Formes de pagament:

 • En qualsevol de les sucursals de les entitats col·laboradores de la recaptació de l'Ajuntament d'Alacant en tot el seu territori nacional i la seua xarxa de caixers automàtics (Banc Sabadell, Banc Santander i CaixaBank).
 • A través de la plataforma de pagaments en línia.
 • A través de la xarxa de caixers de la Tresoreria Municipal situats en:
  • Oficina de Relacions amb el Contribuent. C/Jorge Juan, 5. Planta Baixa.
  • Oficina d'Atenció Ciutadana 'Cervantes'. C/Cervantes, 3. Planta Baixa.
  • Depòsit Municipal de Vehicles. C/Metal·lúrgies, s/n.

Maneres d'ajornar/fraccionar el pagament:

Consulta les maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria (C/Jorge Juan, 5 2a Planta) amb cita prèvia. Sol·licitud de cita prèvia en http://citaprevia.alicante.es 

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulta en 'Domiciliació bancària' les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts o acudisca amb cita prèvia a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) i 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i emplena la teua sol·licitud.  Sol·licitud de cita prèvia en el Tel. 010 / 966 900 886 en OAC 'Cervantes' i per Internet en http://citaprevia.alicante.es per a OAC 'Sèneca'.

Beneficis fiscals:

Informació sobre beneficis fiscals en impostos municipals.

Novetat!

Nova bonificació IAE: per als períodes impositius 2021 i 2022, els subjectes passius que haja obtingut pèrdues en l'activitat en els exercicis 2020 i 2021, podran gaudir d'una bonificació del 25% en la quota a pagar de l'impost. Més informació ACÍ.

Més informació:

Oficina d'Atenció al Contribuent
C/Jorge Juan, 5 Baix. Alacant.

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant).