Obertura Juntes de Districte

Amb cita prèvia telefònica
distritos

OBERTURA JUNTES DE DISTRICTE

Participació Ciutadana informa de l'obertura de les següents Juntes de Districte amb cita prèvia telefònica:

Cita prèvia:

La cita prèvia se sol·licitarà per telèfon telefonant a la pròpia Junta de Districte.

Quins tràmits es poden realitzar?

  • Expedir informes d'empadronament i de fe de vida sol·licitats pels ciutadans residents en l'àmbit territorial del Districte.
  • Atendre les consultes i peticions d'informació de tota índole efectuades pels veïns i les Entitats d'Interés Municipal del Districte, relatives a la ubicació dels serveis municipals i d'altres organismes públics, la gestió municipal, els tràmits administratius necessaris per a la presentació i obtenció de documents en general, les competències i serveis dels Districtes, etc.
  • Rebre i tramitar les peticions, propostes o denúncies formulades pels veïns i les Entitats d'Interés, segons els casos, als veïns i les Entitats d'Interés Municipal del Districte, dirigides tant a l'Ajuntament com als Districtes.
  • Remetre comunicacions, notificacions o circulars informatives d'interés, segons els case, als veïns i les Entitats d'Interés Municipal del Districte.
  • Exposar en el tauler d'anuncis de la Junta informacions d'interés, general per als veïns residents en el Districte, comprovant la seua inclusió.
  • Exposar, en termes establits a aquest efecte, les llistes del Cens Electoral dels veïns residents en el Districte, comprovant la seua inclusió.
  • Informació tributària general relativa a la gestió dels tributs municipals en els períodes de recaptació voluntària (Impostos sobre Béns immobles, Activitats Econòmiques i Vehicles de Tracció Mecànica i Taxa per Entrada de Vehicles) i lliurament dels corresponents documents de pagament.
  • Emissió i tramitació de signatures digitals.
Informació complementària