Obert el termini de pagament voluntari de l'I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2019

Fins a l'1 de juliol de 2019
Tributs Municipals 2019

La Regidoria d'Hisenda informa de l'obertura, fins a l'1 de juliol de 2019, del període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) , urbans i de característiques especials, i de la Taxa de Recollida de Fems

*Càrrec en banc de rebuts domiciliats: 3 de juny de 2019.

Més informació: 

Formes de pagament:

En cas de no rebre el document de pagament:

L'Ajuntament remet els rebuts no domiciliats per correu ordinari. Si no ho rep abans del 30 d'abril de 2019 pot sol·licitar-ho en: 

Ajornar/Fraccionar:

Consulta noves maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb Cita Prèvia).

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts o acudisca a les dependències municipals del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i òmpliga la seua sol·licitud.

Beneficis fiscals o una altra informació tributària en:

Oficina d'Atenció amb el Contribuent
C/Jordi Joan, 5 Planta Baixa.

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (*Telèfon 966 900 886 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).

Informació complementària