Nova xarxa d'ecopunts mòbils

Un total de 28 localitzacions
Ecopunto móvil

NOVA XARXA D'ECOPUNTS MÒBILS 

L'Ajuntament d'Alacant amplia el servei d'ecopunts mòbils amb 16 noves localitzacions.

Les localitzacions i dies del nou servei de l'ecopunt són els següents:

  • Dilluns: Avinguda Pintor Baeza-PlaÇa Amèrica (de 8.30 a 10.00 hores), Avinguda Alcoi-ADDA (10.30-12.00), Avinguda Periodista Roberto Salazar- Garbinet (12.30-14.30); Plaça Calvo Sotelo (15.00-17.00), Plaça Bibliògraf Manuel Rico (17.30-19.00).
  • Dimarts: Avinguda Historiador Vicente Ramos (8.30-10.30), Carrer Curricà (11.00-12.30); CC Gran Via (13.00-14.30), Carrer Nou Octubre-Pio XII (15.00-17.00) i Benalúa (17.30-19.00).
  • Dimecres: Avinguda Óscar Esplá (8.30-11.00), Plaça Ciutat d'Assís (11.30-13.00), Plaça del Progrés (13.30-15.00); Carrer Diputat Antonio García Miralles-Joan XXIII (15.30-17.00), Carrer Colòmbia (17.30-19.00).
  • Dijous: Mercat Central (8.30-11.00), Mercat ambulant Babel (11.30-14.00); Plaça General Mancha (14.30-16.30), Carrer Holanda esq. Carrer Santander (17.00 a 19.00 hores).
  • Divendres: Plaça Pio XXII (8.30-10.30), Avinguda Pi Sant (11.00-12.30), Passeig de l'Ermita-el Palamó (13.00-14.30); Tomás Aznar Domenech esq. Carrer Castor (15.00-17.00), Plaça La Fabriqueta. (17.30-19.00).
  • Dissabte: Interior Mercat ambulant Teulada (8.30-11.00), Avinguda Novelda- Los Angeles (11.30-14.00); Rebolledo-Centre de Salut (14.30-16-30) i Plaça Gómez Ulla (17.30-19.00 hores).