Modificació de recorregut d'autobús Línia 04 per obres en la calçada