Incidències de trànsit Festes Patronals Santíssima Trinidad (Verdegás)

Del 13 al 19 d'agost de 2019
Previsión de cortes de tráfico

INCIDÈNCIES EN EL TRÀNSIT AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS EN HONOR A LA SANTÍSSIMA TRINIDAD EN EL VERDEGÁS:

  • Tall de trànsit i prohibició d'estacionament en la Plaça del Verdegas (al costat de l'Ermita), carrers Mayor, María Antonia Blasco, Carrer de la Teja i Convivencia.

Horari: des de les 00.01 hores del dia 13 d'agost fins a les 00.30 hores del dia 19 d'agost de 2019. (Actes diversos).

  • Tall puntual de trànsit per a realització de l'itinerari sol·licitat baix control i supervisió de la Policia Local; generarà afeccions en les següents vies: Carretera Verdegás, Parc Las Macetas, Carretera Verdegás, vall Almudena, Carretera Verdegás, Carrer Mayor, Carrer Maria Antonia Blasco, Plaça Verdegás.

Horari: des de les 19.00 hores a 22.00 hores del diumenge 18 d'agost de 2019. (XARANGA).

  • Tall puntual de trànsit per a realització de l'itinerari sol·licitat baix control i supervisió de la Policia Local; generarà afeccions en les següents vies: Col·legi Verdegás, Carretera Verdegás, Carrer Mayor, Carrer Maria Antonia Blasco, Plaça del Verdegás (Església).

Horari: des de les 11.30 hores a 12.30 hores del dijous 15 d'agost de 2019. (OFRENA FLORAL).

  • Tall puntual de trànsit per a realització de l'itinerari sol·licitat baix control i supervisió de la Policia Local; generarà afeccions en les següents vies: Carrer de la Convivencia, Carretera Verdegás, carrer Almudena, carretera Verdegás, carrer Mayor, carrer Maria Antonia Blasco, Plaça del Verdegás (Església).

Horari: des de les 21.00 hores a 22.30 hores del dijous 15 d'agost de 2019. (Processó).

  • Tall puntual de trànsit per a realització de l'itinerari sol·licitat baix control i supervisió de la Policia Local; generarà afeccions en les següents vies: Carretera Verdegás del número 27 al 46.

Horari: des de les 11.00 hores a 12.30 hores del diumenge 18 d'agost de 2019. (Exhibició Acrobàtica). 

Informació complementària