Exposició pública 'Pla d'accessibilitat d'itineraris per als vianants d'Alacant'

Mobilitat sostenible
Itinerarios peatonales accesibles

Exposició pública 'Pla d'accessibilitat d'itineraris per als vianants d'Alacant'

L'Àrea de Mobilitat Sostenible sotmet a exposició pública el 'Pla d'accessibilitat d'itineraris per als vianants de la ciutat d'Alacant' i es podran presentar les al·legacions o observacions que s'estimen convenients.

Termini d'exposició pública i presentació d'al·legacions: 30 dies, a comptar des del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP Nº194 11/10/2021).

La consulta del document es realitzarà de manera presencial amb cita prèvia o per Internet.

Accedeix a la informació ACÍ.