Exposició pública de la modificació de l'Ordenança Reguladora O.R.A.

Termini de dos mesos per a presentar suggeriments i aportacions en modificacionORA@alicante.es
Plano ORA

La Regidoria de Trànsit informa:

Anunci relatiu a l'exposició pública de la modificació de l'Ordenança Reguladora de les limitacions a l'ús de l'estacionament de les vies pública (ORA).

Termini d'exposició pública:

S'estableix un termini de dos mesos des de l'endemà al de la seua publicació perquè es presenten els suggeriments i aportacions que es consideren pertinents, respecte a les modificacions de l'articulat que s'exposen en l'Ordenança. 

Més informació ACÍ.