Exposició pública 'Inventari camins municipals en sòl urbà'

Regidoria de Patrimoni
Imagen mapa de caminos

EXPOSICIÓ PÚBLICA 'INVENTARI CAMINS MUNICIPALS EN SÒL URBANO'

La Regidoria de Patrimoni exposa públicament l'inventari de camins municipals en sòl urbà.

L'inventari podrà examinar-se presencialment en el Servei de Gestió Patrimonial, situat en el Passeig de Ramiro núm. 1, 1a planta, sol·licitant cita prèvia a través de l'adreça de correu electrònic: patrimonio@alicante.es, o en el telèfon 965146778. 

Termini d'exposició i presentació d'al·legacions i documentació:

Termini d'un mes, a comptar des de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.).

Més informació ACÍ.

Informació complementària