Convocatòria d'oposicions de l'Ajuntament d'Alacant

Sol·licituds del 13 d'abril a l'11 de maig de 2021
Empleo Público en el Ayuntamiento de Alicante

Places convocades:

El Servei de Recursos Humans i Organització convoca:

Llistat places convocades
PLAÇA NRE. DE PLACES SISTEMA TORN
Administratiu/va 25 Concurs-oposició Promoció interna
Administratiu/va 4 Oposició Torn lliure
Administratiu/va 1 Oposició Torn lliure Discapacitats/des
Administratiu/va 1 Concurs-oposició Torn lliure Consolidació
Administratiu/va 2 Concurs-oposició Torn lliure Estabilització
Sergent del Servei d'Extinció d'Incendis 2 Concurs-oposició Promoció interna
Sergent del Servei d'Extinció d'Incendis 1 Concurs Mobilitat
Sotsoficial del Servei d'Extinció d'Incendis 2 Concurs-oposició Promoció interna
Sotsoficial del Servei d'Extinció d'Incendis 1 Concurs Mobilitat
Cap del Servei d'Extinció d'Incendis 2 Concurs-oposició Promoció interna
Diplomat/da d'Informàtica 4 Oposició Torn lliure
Diplomat/da d'Informàtica 1 Oposició Torn lliure Discapacitats/des
Tècnic/a d'Administració General 2 Concurs-oposició Torn lliure Consolidació
Tècnic/a d'Administració General 4 Concurs-oposició Torn lliure Estabilització
Tècnic/a d'Administració General  1 Oposició Torn lliure
Tècnic/a d'Administració General 1 Oposició Torn lliure Discapacitats/des
Arquitecte/a 3 Concurs-oposició Torn lliure Consolidació
Arquitecte/a 3 Oposició Torn lliure
Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques 1 Concurs-oposició Torn lliure Consolidació
Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques 1 Oposició Torn lliure
Educador/a Social 3 Oposició Torn lliure
Tècnic/a Auxiliar d'Acció Social 1 Oposició Torn lliure

Termini de presentació d'instàncies:

  • Del 13 d'abril a l'11 de maig de 2021.

Formes de presentació d'instàncies:

Preferentment en Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial per qualsevol de les vies previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, entre elles les oficines de Correus. En cas de presentar-se en Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) haurà de sol·licitar-se cita prèvia.

Més informació:

Bases de les convocatòries i accés a la sol·licitud telemàtica ACÍ.

Requeriments tècnics d'accés a la Seu Electrònica:

  • Disposar de certificat digital vàlid o DNI electrònic. Consultar punts d'obtenció ACÍ.
  • Permetre elements emergents.
  • Tindre instal·lat autosignatura 1.5 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.