Convocatòria d'oposicions Ajuntament d'Alacant

Termini de presentació d'instàncies en Seu Electrònica del 28 de juliol al 24 d'agost de 2020
Empleo Público en el Ayuntamiento de Alicante

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS PER A l'EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT

El Servei de Recursos Humans i Organització informa:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm.203 de 27 de juliol de 2020 publica la Resolució de 10 de juliol de 2020, de l'Ajuntament d'Alacant, referent a la convocatòria per a proveir diverses places:

 • 38 places d'Auxiliar de Serveis Generals, pertanyents a l'escala d'Administració General, subescala subalterna i classe auxiliar, mitjançant sistema d'oposició i concurs oposició, en torns:
  • Lliure. 
  • Lliure diversitat funcional.
  • Lliure estabilització.
  • Lliure estabilització amb diversitat funcional.
 • 12 places d'Auxiliar de Serveis Escolars, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala subalterna i classe auxiliar, mitjançant sistemes d'oposició i concurs oposició, en torns: 
  • Lliure.
  • Lliure diversitat funcional.
  • Lliure estabilització.
 • 24 places d'Assistent Social/Diplomat/a en Treball Social, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica i classe mitjana, mitjançant sistemes d'oposició i concurs oposició, en torns:
  • Lliure.
  • Lliure diversitat funcional.
  • Lliure estabilització.
  • Lliure consolidació.
 • 11 places de Professor/a Superior de la Banda de Música, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica i classe comesos especials, mitjançant sistemes d'oposició i concurs oposició, en torns:
  • Lliure.
  • Lliure diversitat funcional.
  • Lliure estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds en Seu Electrònica:

Les sol·licituds per a les diferents convocatòries es presentaran per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat:

Del 28 de juliol al 24 d'agost de 2020.

Més informació:

Bases de les convocatòries i accés a la sol·licitud telemàtica ACÍ.

Requeriments Tècnics Accés Seu Electrònica:

 • Disposar de certificat digital vàlid o DNI electrònic. Consultar punts d'obtenció ACÍ.
 • Permetre elements emergents.
 • Tindre instal·lat AutoFirma 1.5 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
 • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.