Convocatòria de Borsa de Projectes per a Dinamització Comercial

Convoca la Regidoria de Comerç i Hostaleria
Bolsa de proyectos animación comercial

La Regidoria de Comerç i Hostaleria convoca borsa de projectes de dinamització i promoció comercial.

Objecte:

Recepció de projectes o propostes de les quals se seleccionaran aquelles que millor s'adeqüen per a realitzar campanyes de dinamització o accions de promoció comercial a la ciutat.

Termini:

Aquesta borsa de projectes serà actualitzada permanentment, de manera que els interessats/es podran registrar les seues propostes en qualsevol moment.

Més informació i BASES