Concurs públic per a l'adjudicació de places d'aparcament en el Nucli Antic