Aprovació inicial i període d'al·legacions Ordenança Municipal sobre VMP

Ordenança Municipal sobre Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
Vehículos de Movilidad Personal (VMP)

Ordenança Municipal Reguladora sobre Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

La Regidoria de Mobilitat i Trànsit informa:

  • El 31 d'octubre de 2019 es va aprovar inicialment en Sessió Ordinària del Ple Municipal, l'Ordenança Municipal Reguladora dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
  • En  el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (B.O.P) Núm. 213 de 08/11/2019  es publica l'edicte per l'es exposa al públic la referida Ordenança i s'obri termini d'al·legacions durant el termini de 30 dies, a comptar des del següent al de la seua publicació, perquè les persones interessades puguen realitzar les al·legacions reclamacions o suggeriments que estimen oportunes.
  • Pla de carrers i itineraris ciclistes per on podran circular els VMP.

Accedeix a la informació ACÍ.

Informació complementària