Aprovació definitiva Ordenança Municipal Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Mobilitat sostenible
VMP

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL  VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

El Departament Tècnic de Mobilitat Sostenible informa:

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) Núm.146 de 4 d'agost de 2020 publica l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal Reguladora dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Entrada en vigor:

A partir del 5 d'agost de 2020 excepte el que s'estableix en el capítol relatiu a les "Infraccions i Sancions",  que no entrarà en vigor fins als seixanta (60) dies següents al de la seua publicació en el B.O.P.

Més informació ACÍ.

Preguntes Freqüents VMP

Llig la NOTA DE PREMSA ACÍ.

Informació complementària