Anunci de cobrança Taxa per prestació del Servei Públic de Mercats i Mercats Ambulants

Fins al 28 de juny de 2019
Mercado Central

ANUNCI DE COBRANÇA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCATS

  • Taxa per Ocupació Temporal de Terreny d'Ús Públic per a l'exercici d'Activitats Comercials, Industrials i d'Espectacles, corresponent al Segon Trimestre de 2019 dels Mercats ambulants Eventuals (Teulada, Carolines, Benalúa i Baver).

    • ​Accedeix a la informació ACÍ.
  • Taxa per prestació del Servei Públic de Mercats, corresponent al Segon Trimestre de 2019 del Mercat Central i Mercacentre Baver.

    • Accedeix a la informació ACÍ.

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, al carrer Jorge Juan, 5 Planta Baixa.

Data límit:

  • Fins al dia 28 de juny de 2019, tindrà lloc el cobrament dels rebuts.
  • Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en sucursals del Banc Sabadell, Caixa Bank o Banc Santander.
  • Data de càrrec de quotes domiciliades: 3 de juny de 2019.