Anunci de cobrança Taxa per prestació del Servei Públic de Mercats

Fins al 30 de desembre de 2019
Mercado Central

Notificació col·lectiva i anunci de cobrança de la taxa per prestació del servei públic de mercats i ocupació temporal de terreny d'ús públic dels mercats ambulants eventuals, corresponent al quart trimestre 2019:

  • Mercat Central i Mercacentre Babel.

  • Mercats Ambulants Eventuals: Teulada, Benalúa, Carolines i Babel.

Les persones interessades podran examinar la llista cobradora a l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al carrer Jorge Juan, 5 Planta Baixa.

Data límit:

  • Fins al dia 30 de desembre de 2019, tindrà lloc el cobrament dels rebuts.

  • Les quotes no domiciliades podran fer-se efectives en sucursals del Banc Sabadell, Caixa Bank o Banc Santander.

  • Data de càrrec de quotes domiciliades: 3 de desembre de 2019.

Informació complementària