Antonio Manresa pregunta en el ple per les despeses extra de neteja.

"No entenem que es contracte a una empresa externa quan tenim una adjudicació de 16,75 milions"
Imagen relacionada

L'Ajuntament d'Alacant té concertada una contracta de neteja amb l'O.T.I. per un termini de vuit anys, donant començament en 2013 i afegint dues pròrrogues, la primera de dos anys i una segona pròrroga de dos anys, més amb una durada màxima de dotze anys.

En els Pressupostos de 2016, la partida dedicada a la neteja viària, la 34-163-227700, és de 16.750.444,54€, una quantitat gens menyspreable. Amb aquest contracte i aquesta quantitat es pretén donar resposta als problemes de neteja de la ciutat, però veiem que no és així. És més, es consigna una quantitat, en la partida 34-163-22779965, de 47.000€ sota el concepte “Neteja i condícia (treballs *anti grafit)”. Entenem, per tant, que, en dotar aquesta quantitat, l'Ajuntament d'Alacant haurà de suportar una despesa addicional pels treballs realitzats per altres empreses, i aquest fet, des del nostre punt de vista, no és admissible tenint en compte la situació econòmica del Consistori.

El nostre Grup Municipal va fer una esmena aquest respecte, perquè enteníem, i seguim entenent, que s'augmenta la despesa en neteja viària. Va ser rebutjada amb l'argument que eren esmenes ideològiques, però és evident que l'argument utilitzat per a rebutjar l'esmena no se sosté.

Per tot açò nostra pregunta és: Com és possible que amb una adjudicació de 16.750.444,54€ encara hàgem de consignar 47.000€ extres per a “neteja i condícia (treballs *anti grafits)” a una empresa externa?

Informació complementària
Vídeos: