Ampliació d'horaris de tancament en establiments públics Fogueres i Estiu 2019