Ajornament del pagament de l'I.B.I., Taxa de Fems i Guals

A més, suprimeix la taxa de mercats i mercats ambulants i suspén la taxa de vetlladors
El Ayuntamiento aplaza el pago del IBI al 31 de julio

Alacant, 31 de març de 2020.

L'Ajuntament ajorna el període de pagament voluntari de l'I.B.I, Taxa de Recollida de Fems i Taxa de Guals, a més de suprimir la Taxa de Mercats i Mercats ambulants del segon trimestre (abril, maig i juny de 2020), i Taxa de Vetlladors.

Ajornament del període de pagament voluntari:

 • I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems:
  • El període de pagament voluntari de l'IBI i taxa de fem es prorroga fins al 31 de juliol de 2020.
  • Per al cas de rebuts domiciliats no fraccionats, el càrrec es farà el 3 de juliol de 2020. Les persones que no puguen atendre aqueix càrrec a la data indicada poden retornar el rebut i procedir al seu abonament abans del 31 de juliol sense cap recàrrec i sense perjudici de la possibilitat d'acollir-se al nou fraccionament/ajornament del qual s'adona en el punt 4.
  • En el cas de rebuts de l'IBI subjectes al sistema especial de pagaments fraccionats i domiciliats, els càrrecs en compte es produiran amb les condicions econòmiques concedides a cada contribuent en el seu moment, sent el primer càrrec previst el pròxim 3 d'abril.
  • El decret estableix una nova possibilitat de fraccionament del pagament per a les persones que així ho sol·liciten que dilata el pagament fraccionat sense interessos fins al mes de febrer de 2021.
  • Els períodes de pagament establits estan supeditats a l'Estat d'Alarma decretat pel Govern i podrien patir noves variacions i ajornaments si la situació creada per l'expansió del Covid 19 perdura i es prorroga l'Estat d'Alarma.
  • Més informació ACÍ.
 • Taxa de Guals:
  • El període de pagament voluntari de la Taxa de Guals s'amplia fins al 30 de juny de 2020.
  • AVÍS: L'actualització dels adhesius de gual es realitzarà, durant els 15 dies naturals següents a l'últim dia del pagament voluntari, és a dir, com a màxim fins al dia 15 de juliol de 2020. Més informació ACÍ

Suspensió de pagament de taxes:

 • Mercats i Mercats ambulants del 2n Trimestre (abril, maig i juny de 2020).
 • Vetlladors i terrasses:
  • Taxes anuals de 2020 ja abonades: Es reembossarà en un pagament únic l'import proporcional.
  • Llicències concedides i encara no abonades: En el moment del pagament es descomptarà la part proporcional.

Més informació ACÍ.
Consulta el decret noves mesures extraordinàries de caràcter fiscal ACÍ.

Sol·licituds:

A causa de l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya, qualsevol sol·licitud haurà de realitzar-se a través de Seu Electrònica. Una vegada finalitze l'Estat d'Alarma, a més, es podran realitzar els tràmits en les dependències municipals habituals.

Més informació: Tel.900 500 917 / 966 900 886 (telefonades fora del municipi d'Alacant).

Informació complementària