Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores
SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarca dins del Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i oferix atenció presencial sobre el funcionament dels servicis municipals.

Servicis oferits:

 • Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament:
  • Agenda municipal: activitats que se celebren a la ciutat (concerts, exposicions, certàmens, etc).
  • Equipaments municipals: socials, culturals, esportius, etc.
  • Dependències municipals: persones de contacte, organismes, etc.
  • Convocatòries: subvencions, beques, ajudes i premis (documentació requerida, característiques, etc.).
 • Recollida d'avisos d'incidències sobre el funcionament dels serveis municipals, per a la seua posterior tramitació: contenidors de fem en mal estat, desbordats o plens; desperfectes en el mobiliari urbà, jocs infantils en parcs públics, o en voreres i calçades; deficiències en l'enllumenat públic, avaries en semàfors; etc.
 • Recollida de suggeriments i reclamacions en relació amb el funcionament dels serveis municipals, per a la seua posterior tramitació per l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions.
 • Registre General:
  • Registre de documents:
   • Dirigits a l'Ajuntament, a través del Registre Electrònic General.
   • Dirigits a altres Administracions Públiques, a través de l'Oficina del Registre Virtual (ORVE).
  • Assistència en matèria de registres.
  • Exposició d'Edictes en el Tauler d'Anuncis.
 • Padró Municipal:
  • Inscripció d'altes i canvis de domicili.
  • Confirmació de residència d'estrangers comunitaris i no comunitaris amb residència de llarga durada.
  • Renovació d'inscripció dels estrangers no comunitaris, sense residència de llarga durada.
  • Registre d'entrada de sol·licituds per a la seua tramitació pel Departament d'Estadística:
   • Informes o certificats d'empadronament històrics anteriors a 1996 o que presenten alguna peculiaritat.
   • Certificats d'equivalència de direccions.
   • Denominació de nous carrers o canvis de denominació de les ja existents.
   • Inscripció d'altes i canvis de domicili en el Padró quan existisquen indicis que facen dubtar que es vaja a establir la residència en el municipi, o d'algun de les dades declarades pel ciutadà, entre ells la falta de documentació actualitzada, la representació legal de menors d'edat i incapacitats, la falta de documentació del domicili o ser insuficient el domicili per no tindre d'alta l'adreça correcta.
   • Baixes del Padró Municipal.
 • Impostos:
  • Domiciliació bancària de rebuts.
  • Fraccionament d'impostos previ al període voluntari (sistema especial de pagament fraccionat).
  • Emissió de documents informatius sobre rebuts i autoliquidacions, pagats o pendents de pagament, excepte dels anys 2014 i 2015, que han de sol·licitar-se a SUMA.
 • Uns altres:

Nota:

Les sol·licituds d'Informes o Volants i Certificats d'Empadronament  també es poden sol·licitar en:

IMPORTANT: 

Per a realitzar tràmit d'alta i canvi de domicili en l'Oficina del Padró d'Habitants del Carrer Cervantes, 3 és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA ACÍ o al telèfon 010 (*Per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant i de fora del municipi també pot utilitzar-se el Tel.966 900 886).   

Recorda que una vegada sol·licitada la cita has de confirmar-la en la dita oficina només 20 minuts abans de l'hora triada. 

Per a tràmits que es realitzen a les Juntes de Districte no cal sol·licitar cita prèvia (consulta els horaris).

ALTRES REGISTRES DE DOCUMENTS:

En Oficines de Correus i en els Registres de:

 • L'Administració General de l'Estat (per exemple, la Subdelegació de Govern a Alacant). 
 • Les Administracions Autonòmiques (per exemple, les Oficines del PROP) . 
 • Les Entitats que integren l'Administració Local (per exemple, la Diputació Provincial).
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

Ubicación: 
Calle
Cervantes
3
03002
Horario: 

TANCAMENT TEMPORAL PER ALERTA SANITÀRIA.

 

 

Contacto: 
Telèfon: 
010
Más información: 

Horari d'atenció telefònica 010:

El servici es presta des de dilluns fins a divendres laborables, des de les 9.00h fins a 20.00h.

*Per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant també pot utilitzar-se el Tel.966 900 886).   

 

Informació complementària